درباره ما
دوستان
 

تکنیکهایی برای استفاده از Field Calculator

 1.محاسیه مساحت عوارض پلیگونی:

ابتدا یک فیلد از نوع Double  (در این مثال با نام Area) در جدول توصیفات لایه ایجاد و سپس بر روی فیلد راست کلیک و گزینه  Field Calculator را انتخاب کنید. درپنجره باز شده  گزینه Advance  را انتخاب و سپس کد زیر را در داخل Pre-logic VB script Code بنویسید و تأیید کنید. در صورت تمایل می توانید کد را به صورت فایل بافرمت *.cal ذخیره تا در صورت نیاز در محاسبات بعدی از طریق گزینه Load از آن استفاده نمایید.

Dim pGeometry As IGeometry

Dim pArea As IArea

Dim dArea As Double

Set pGeometry = [Shape]

Set pArea = pGeometry

dArea = pArea.Area

 

Area=

dArea

 

 

2. محاسبه مختصات مرکز ثقل عوارض پلیگونی:

ابتدا دو فیلد با نامهای Sx و Sy از نوع Double  ایجاد و مراحل قبل را انجام دهید. در قسمت Pre-logic VB script Code کد زیر  را وارد نمایید. دقت کنید برای محاسبه طول مرکز ثقل بر روی فیلد Sx  و برای محاسبه عرض مرکز ثقل بر روی فیلد Sy این عملیات را به صورت جداگانه انجام دهید.

 

   برای محاسبه طول مرکز ثقل :                                Dim pGeometry As Igeometry

Dim pArea As IArea

Dim dArea As Double

Dim pCenter As Ipoint

Dim Spoint As Double

Set pGeometry = [Shape]

Set pArea = pGeometry

Set  pCenter = pArea.Centroid

Spoint = pCenter.X

------------------------------------

Sx =

------------------------------------

Spoint

 

 

   برای محاسبه عرض مرکز ثقل :                                Dim pGeometry As Igeometry

Dim pArea As IArea

Dim dArea As Double

Dim pCenter As Ipoint

Dim Spoint As Double

Set pGeometry = [Shape]

Set pArea = pGeometry

Set  pCenter = pArea.Centroid

Spoint = pCenter.Y

------------------------------------

Sy =

------------------------------------

Spoint

ابزاری برای محاسبات خصوصیات حوزه آبخیز

 

 
تلگرام
امكانات جانبي
موضوعات
نویسندگان
آرشیو مطالب
طرح قالب از