دانلود کتاب در زمینه سنجش از دور

W. Gareth Rees, "Remote Sensing of Snow and Ice"
Publisher: CRC | 2005-08-12 | ISBN 0415298318 | PDF | 312 pages | 14.3 M

Uploading.com

Depositfiles.com

Megaupload.com

 

Remote Sensing of Urban and Suburban Areas (Remote Sensing and Digital Image Processing) By Tarek Rashed, Carsten Jürgens
Publisher: Springer 2010 | 290 Pages | ISBN: 1402043716 | PDF | 10 MB

depositfiles

uploading

sharingmatrix

megaupload

 

Thermal Remote Sensing in Land Surface Processing By Dale A. Quattrochi, Jeffrey C. Luvall
Publisher CRC | ISBN: 0415302242 | edition 2004 | PDF | 464 pages | 16,4 MB

uploading.com

depositfiles.com

 

"Introduction To The Physics and Techniques of Remote Sensing" By Charles Elachi, Jakob J. van Zyl
Wiley Series in Remote Sensing and Image Processing
Wiley-Interscience | 2006 | ISBN: 0471475696 | 559 pages | PDF | 43 Mb

 

Shunlin Liang, "Advances in Land Remote Sensing: System, Modeling, Inversion and Application"
Springer | 2008-05-08 | ISBN: 1402064497 | 498 pages | PDF | 38,2 MB
Marcus Borengasser, William S. Hungate, Russell Watkins "Hyperspectral Remote Sensing"
CRC | 2004-06-10 | ISBN: 1566706548 | 128 pages | PDF | 3,2 MB

/ 0 نظر / 84 بازدید