ماهواره امید

نوع ماهواره : مخابراتی

نوع مدار: پائین

زمان چرخش به دور کره زمین: 90 دقیقه
 
ابعاد کلی سازه در حالت بسته :  40 در 40 در 40 سانتیمترمکعب 
وزن : 27 کیلو گرم
کنترل حرارات : پسیو
باند فرکانس :
UHF  
ساختار ایستگاه های زمینی ماهواره امید
- ایستگاه های رنجینگ ( 4 ایستگاه)
- ایستگاه های تله متری و تله کامند( 3 ایستگاه)
- ایستگاه کنترل مرکزی (ا ایستگاه)
فناوری های کلیدی در پروژه
- تولید الکترونیک ماهواره
- تولید فرستنده و گیرنده فضایی 
- فناوری 
QSM به‌عنوان فناوری حساس سازه‌ای در ماهواره 
 -فناوری
TVT به‌عنوان فناوری حساس طراحی حرارتی ماهواره
- تست‌های محیطی فضایی بعنوان بالاترین رده کیفی قطعات 
- فناوری بکارگیری
GPS فضایی بخصوص در ماهواره بدون پایداری امید
- فناوری
Ranging  
- فناوری شبیه‌سازی پرواز ماهواره
- مهندسی سامانه فضایی بصورت کاملاً بومی
- اثبات وجود ماهواره در مدار
- تعیین دوره تناوب و زمان طلوع ماهواره با دقت بالا
- ارتباط تله متری تله کامند با ماهواره
- تهیه نرم افزارهای گزارش گیری برای تحلیل اطلاعات تله متری

منبع: ایران هیدرولوژی

/ 0 نظر / 9 بازدید