تشکر و قدردانی

بازگشت ھمه به سوی خداست
« من لم یشکر المخلوق لم یشکرالخالق »

بدینوسیله از کلیه دوستان و اساتید محترم که در مصیبت درگذشت برادر اینجانب، با پیام های تسلیت موجب تسلی خاطر اینجانب بودند ، صمیمانه سپاسگذاری و تشکر می نمایم. از پروردگار منان برای یکایک شما و خانواده های گرامیتان همواره و در همه حال سلامتی و شادکامی مسئلت دارم.

با نهایت تشکر و قدردانی
عباس بیگی

/ 0 نظر / 22 بازدید