/ 2 نظر / 24 بازدید
فرید

با تشکر از لینک ها آیا لینک ها حاوی کرک نیز هستند؟ ضمنا لینک های desktop و server مشکل دارند!

فرید

با تشکر از لینک ها آیا لینک ها حاوی کرک نیز هستند؟ ضمنا لینک های desktop و server مشکل دارند!