لینکهای جدید Arcgis 9.3

ArcGIS 9.3 Engine Developer kit + Runtime

http://rapidshare.com/files/159103534/ArcGIS_200.part01.rar
http://rapidshare.com/files/159103585/ArcGIS_200.part02.rar
http://rapidshare.com/files/159106460/ArcGIS_200.part03.rar
http://rapidshare.com/files/159107013/ArcGIS_200.part04.rar
http://rapidshare.com/files/159106372/ArcGIS_200.part05.rar
http://rapidshare.com/files/159103601/ArcGIS_200.part06.rar
http://rapidshare.com/files/159105877/ArcGIS_200.part07.rar
http://rapidshare.com/files/159106596/ArcGIS_200.part08.rar
http://rapidshare.com/files/159103833/ArcGIS_200.part09.rar
http://rapidshare.com/files/159107561/ArcGIS_200.part10.rar
http://rapidshare.com/files/159104986/ArcGIS_200.part11.rar
http://rapidshare.com/files/159108852/ArcGIS_200.part12.rar
http://rapidshare.com/files/159106748/ArcGIS_200.part13.rar
http://rapidshare.com/files/159108314/ArcGIS_200.part14.rar
http://rapidshare.com/files/159109467/ArcGIS_200.part15.rar
http://rapidshare.com/files/159110280/ArcGIS_200.part16.rar
http://rapidshare.com/files/159108625/ArcGIS_200.part17.rar
http://rapidshare.com/files/159109674/ArcGIS_200.part18.rar
http://rapidshare.com/files/159107786/ArcGIS_200.part19.rar
http://rapidshare.com/files/159109731/ArcGIS_200.part20.rar
http://rapidshare.com/files/159109021/ArcGIS_200.part21.rar
http://rapidshare.com/files/159112497/ArcGIS_200.part22.rar
http://rapidshare.com/files/159112030/ArcGIS_200.part23.rar
http://rapidshare.com/files/159113140/ArcGIS_200.part24.rar

 

ArcSde 9.3

 

 

ArcGIS Server 9.3

  http://rapidshare.com/files/163077753/WarungPlus.Arcgis.srv.93.part25.rar
http://rapidshare.com/files/163081154/WarungPlus.Arcgis.srv.93.part01.rar
http://rapidshare.com/files/163084089/WarungPlus.Arcgis.srv.93.part02.rar
http://rapidshare.com/files/163090679/WarungPlus.Arcgis.srv.93.part03.rar
http://rapidshare.com/files/163096750/WarungPlus.Arcgis.srv.93.part04.rar
http://rapidshare.com/files/163099927/WarungPlus.Arcgis.srv.93.part05.rar
http://rapidshare.com/files/163102883/WarungPlus.Arcgis.srv.93.part06.rar
http://rapidshare.com/files/163106998/WarungPlus.Arcgis.srv.93.part07.rar
http://rapidshare.com/files/163109195/WarungPlus.Arcgis.srv.93.part08.rar
http://rapidshare.com/files/163114110/WarungPlus.Arcgis.srv.93.part09.rar
http://rapidshare.com/files/163122167/WarungPlus.Arcgis.srv.93.part10.rar
http://rapidshare.com/files/163128137/WarungPlus.Arcgis.srv.93.part11.rar
http://rapidshare.com/files/163132364/WarungPlus.Arcgis.srv.93.part12.rar
http://rapidshare.com/files/163137080/WarungPlus.Arcgis.srv.93.part13.rar
http://rapidshare.com/files/163139471/WarungPlus.Arcgis.srv.93.part14.rar
http://rapidshare.com/files/163142005/WarungPlus.Arcgis.srv.93.part15.rar
http://rapidshare.com/files/163145313/WarungPlus.Arcgis.srv.93.part16.rar
http://rapidshare.com/files/163152199/WarungPlus.Arcgis.srv.93.part17.rar
http://rapidshare.com/files/163155652/WarungPlus.Arcgis.srv.93.part18.rar
http://rapidshare.com/files/163163301/WarungPlus.Arcgis.srv.93.part19.rar
http://rapidshare.com/files/163166421/WarungPlus.Arcgis.srv.93.part20.rar
http://rapidshare.com/files/163170494/WarungPlus.Arcgis.srv.93.part21.rar
http://rapidshare.com/files/163173900/WarungPlus.Arcgis.srv.93.part22.rar
http://rapidshare.com/files/163176035/WarungPlus.Arcgis.srv.93.part23.rar
http://rapidshare.com/files/163178742/WarungPlus.Arcgis.srv.93.part24.rar

 

ArcGIS Desktop 9.3

Download from Hotfile

http://hotfile.com/dl/12276252/93078cfArcGIS_Desktop_9.3.1.1rar.part01.rar.html
http://hotfile.com/dl/12276592/30ff821/ArcGIS_Desktop_9.3.1.1rar.part02.rar.html
http://hotfile.com/dl/12279662/08c2fe6/ArcGIS_Desktop_9.3.1.1rar.part03.rar.html
http://hotfile.com/dl/12279817/e8f0def/ArcGIS_Desktop_9.3.1.1rar.part04.rar.html
http://hotfile.com/dl/12279973/6c0b2aa/ArcGIS_Desktop_9.3.1.1rar.part05.rar.html
http://hotfile.com/dl/12280188/5268c20/ArcGIS_Desktop_9.3.1.1rar.part06.rar.html
http://hotfile.com/dl/12280355/11c25ca/ArcGIS_Desktop_9.3.1.1rar.part07.rar.html
http://hotfile.com/dl/12280126/71659bd/ArcGIS_Desktop_9.3.1.1rar.part08.rar.html
http://hotfile.com/dl/12280296/04e7628/ArcGIS_Desktop_9.3.1.1rar.part09.rar.html
http://hotfile.com/dl/12280442/d0bdcd8/ArcGIS_Desktop_9.3.1.1rar.part10.rar.html
http://hotfile.com/dl/12280672/3986dfd/ArcGIS_Desktop_9.3.1.1rar.part11.rar.html
http://hotfile.com/dl/12280800/620cd35/ArcGIS_Desktop_9.3.1.1rar.part12.rar.html
http://hotfile.com/dl/12280928/8df8826/ArcGIS_Desktop_9.3.1.1rar.part13.rar.html
http://hotfile.com/dl/12281102/cff7272/ArcGIS_Desktop_9.3.1.1rar.part14.rar.html
http://hotfile.com/dl/12281220/abee269/ArcGIS_Desktop_9.3.1.1rar.part15.rar.html
http://hotfile.com/dl/12281362/d0de437/ArcGIS_Desktop_9.3.1.1rar.part16.rar.html
http://hotfile.com/dl/12281533/ee9c05e/ArcGIS_Desktop_9.3.1.1rar.part17.rar.html
http://hotfile.com/dl/12281698/4319341/ArcGIS_Desktop_9.3.1.1rar.part18.rar.html
http://hotfile.com/dl/12281765/3a18956/ArcGIS_Desktop_9.3.1.1rar.part19.rar.html

 

Download from Filefactory

http://www.filefactory.com/file/ah8c7c7/n/ArcGIS_Desktop_9_3_1_1rar_part01_rar
http://www.filefactory.com/file/ah8c7cg/n/ArcGIS_Desktop_9_3_1_1rar_part02_rar
http://www.filefactory.com/file/ah8c7d1/n/ArcGIS_Desktop_9_3_1_1rar_part03_rar
http://www.filefactory.com/file/ah8c7ce/n/ArcGIS_Desktop_9_3_1_1rar_part05_rar
http://www.filefactory.com/file/ah8c7c6/n/ArcGIS_Desktop_9_3_1_1rar_part06_rar
http://www.filefactory.com/file/ah8c7c0/n/ArcGIS_Desktop_9_3_1_1rar_part07_rar
http://www.filefactory.com/file/ah8c7cf/n/ArcGIS_Desktop_9_3_1_1rar_part08_rar
http://www.filefactory.com/file/ah8c7c1/n/ArcGIS_Desktop_9_3_1_1rar_part09_rar
http://www.filefactory.com/file/ah8c7ch/n/ArcGIS_Desktop_9_3_1_1rar_part10_rar
http://www.filefactory.com/file/ah8c7dc/n/ArcGIS_Desktop_9_3_1_1rar_part11_rar
http://www.filefactory.com/file/ah8c7c5/n/ArcGIS_Desktop_9_3_1_1rar_part12_rar
http://www.filefactory.com/file/ah8c7d6/n/ArcGIS_Desktop_9_3_1_1rar_part13_rar
http://www.filefactory.com/file/ah8c7c2/n/ArcGIS_Desktop_9_3_1_1rar_part14_rar
http://www.filefactory.com/file/ah8c7cd/n/ArcGIS_Desktop_9_3_1_1rar_part16_rar
http://www.filefactory.com/file/ah8c7dg/n/ArcGIS_Desktop_9_3_1_1rar_part17_rar
http://www.filefactory.com/file/ah8c7cb/n/ArcGIS_Desktop_9_3_1_1rar_part19_rar

 

 

ESRI ArcGIS ArcInfo 9.3 Workstation DVD | 1.84GB

http://rapidshare.com/files/145990036/ArcInfo93_Workstation_UDS.part01.rar http://rapidshare.com/files/145990069/ArcInfo93_Workstation_UDS.part02.rar http://rapidshare.com/files/145990021/ArcInfo93_Workstation_UDS.part03.rar http://rapidshare.com/files/145990093/ArcInfo93_Workstation_UDS.part04.rar http://rapidshare.com/files/145990033/ArcInfo93_Workstation_UDS.part05.rar http://rapidshare.com/files/145990006/ArcInfo93_Workstation_UDS.part06.rar http://rapidshare.com/files/145990096/ArcInfo93_Workstation_UDS.part07.rar http://rapidshare.com/files/145990062/ArcInfo93_Workstation_UDS.part08.rar http://rapidshare.com/files/145990086/ArcInfo93_Workstation_UDS.part09.rar http://rapidshare.com/files/145990022/ArcInfo93_Workstation_UDS.part10.rar http://rapidshare.com/files/145990097/ArcInfo93_Workstation_UDS.part11.rar http://rapidshare.com/files/145990100/ArcInfo93_Workstation_UDS.part12.rar http://rapidshare.com/files/145990075/ArcInfo93_Workstation_UDS.part13.rar http://rapidshare.com/files/145990061/ArcInfo93_Workstation_UDS.part14.rar http://rapidshare.com/files/145990039/ArcInfo93_Workstation_UDS.part15.rar http://rapidshare.com/files/145990088/ArcInfo93_Workstation_UDS.part16.rar http://rapidshare.com/files/145990076/ArcInfo93_Workstation_UDS.part17.rar http://rapidshare.com/files/145989990/ArcInfo93_Workstation_UDS.part18.rar http://rapidshare.com/files/145989957/ArcInfo93_Workstation_UDS.part19.rar http://rapidshare.com/files/145989374/ArcInfo93_Workstation_UDS.sfv

 

ArcPad

http://rapidshare.com/files/313093165/arcpad8sp2.rar

/ 5 نظر / 36 بازدید

با سلام مهندس جان خسته نباشید. فایلهای کرک این نرم افزار رو از کجا میشه تهیه کرد اونی که برای لینک قبل گذاشتید متاسفانه آدرسش پیدا نمی شه. ممنون از لطقتون

فتح زاده

سلام حاجي پيشاپيش عيد غديرت مبارك[گل] حاجي حالا كه بحث كرك داغه بي زحمت توي كشكولت يه نگاه بنداز ببين كرك ايكس تولز ورژن پنج به بالا پيدا ميشه؟[متفکر] به اميد ديدار[گل]

فتح زاده

سلام حاجی از لطف شما ممنونم. عرضم به حضورت که اتفاقا گذاشتمت توی ریدر به محض آپ شدن میام سراغت. جزو اولین مشتریاتم[چشمک] راستش قبل از هر چیز همین محبتی که نسبت به بنده دارین منو شرمنده میکنه. دیگه اصلا xtoos و هفت جدش برام مهم نیست. ثانیا" یک دنیا ممنون از اینکه محبت کردی و کرک اونو پیدا کردی. منم نسخه 2/5 رو نصب کردم و جواب داد. ثالثا" در مورد xtools من میتونم در یک کلمه اصطلاح "آچار فرانسه" را به اون ااطلاق کنم! فکر می کنم بزرگترین مزیتش جمع کردن یه سری از دستورات کاربردی که به صورت پراکنده در Arctoolbox هست و userfreind کردن اونا برای کاربران هست. یک سری دیگه از دستورات هم هست که من در Arctoolbox ندیدم احتمال داره که کار خود xtools باشه. به هرحال چون هر از چند گاهی کاربر به این دستورات برای تجزیه و تحلیل و convert کردنش (از edit گرفته تا export به گوگل ارث) نیاز داره عین آچار فرانسه دم دست کاربر هست. البته این نظر منه و قطعا سایر دانشمندان[خجالت] می تونن نظرات دیگه ای هم ارائه کنند.

مهرگان

آقا سلام مجدد می شود بگویید لینک های 2 و 3و 6 و 15 مربوط به Arc GIS desktop سالم هستند یا نه؟

حسيني

به نام خدا با سلام و خسته نباشيد با نهايت عذر خواهي، ممنون مي شم در صورت امکان کرک ArcGIS Engine Runtime 9.3 رو براي بنده ارسال نماييد. با تشکر